Հայաստանի շախմատիստների վարկանիշները


Միջազգային վարկանիշները 2017 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ:

Ազգային վարկանիշները 2017 թ. մայիսի 1-ի դրությամբ: