Միաժամանակյա խաղի սեանս է անցկացնում
ՄԳ Գեվորգ Հարությունյանը