Միաժամանակյա խաղի սեանս։
Խաղն անցկացնում է Հովհաննես Հակոբյանը
(ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտի ավարտական կուրսի սան)