Միաժամանակյա խաղի սեանս է անցկացնում ՄԳ Արման Միքայելյանը