Դպրոցի առաջատար սաների ամառային ուսումնամարզական հավաք
Ծաղկաձորի սպորտբազայում