Հայաստանի 2016 թ. առաջնություն
ոստիկանների միջև

Անհատական առաջնություն

Առաջին տեղ - Մարգարյան Արկադի (իրավաբանական վարչություն)

Երկրորդ տեղ - Մարգարյան Գագիկ (Շիրակի մարզ)

Երրորդ տեղ - Բաբախանյան Ազատ (կրթահամալիր)

Թիմային առաջնություն

Առաջին տեղ - Երևանի կենտրոն վարչություն

Երկրորդ տեղ - ճանապարհային ոստիկանություն

Երրորդ տեղ - Շիրակի մարզ