Դպրոցի առաջատար սաների ամառային ուսումնամարզական հավաք