ՈՒսանողական խաղեր 2014

Հաղթող թիմերը՝ ձախից Հայաստանի պետական համալսարան 3-րդ տեղ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 1-ին տեղ, Հայաստանի ագրարային համալսարան 2-րդ տեղ:
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան:

Հայաստանի ագրարային համալսարան:

Հայաստանի պետական համալսարան:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 2-րդ տեղ:

Ճարտարապետության եվ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 3-րդ տեղ:

Հայաստանի պետական համալսարան 1-ին տեղ:

Հաղթող կանանց թիմերը՝ ձախից Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 2-րդ տեղ, Հայաստանի պետական համալսարան 1-ին տեղ, Ճարտարապետության եվ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 3-րդ տեղ:

Հաղթողները անհատական հաշվարկում՝ ձախից Ապրեսյան Զոհրակ 2-րդ տեղ, Հայրապետյան Արտավազդ 1-ին տեղ, Հայկ Ազիզբեկյան 3-րդ տեղ:

Հաղթողները անհատական հաշվարկում (կանայք)՝ ձախից Թորոսյան Լուսինե 2-րդ տեղ, Առաքելյան Նարե 1-ին տեղ, Մարեվոսյան Լիլիթ 3-րդ տեղ: